Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Uitsluiting van aansprakelijkheid.
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Meijler Optiek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Beschikbaarheid.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
Het auteursrecht op deze website berust bij Meijler Optiek of bij derden welke met toestemming (veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Meijler Optiek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijler Optiek.